Utsigten Antik & Kuriosa

Kockums emalj

Emaljermästare Albert Vollmer 1859-1931Kockums Emaljerverk (en del av Kockums Jernverk AB) startades i Ronneby 1893. Verksamheten byggdes upp till en framgångsrik exportindustri under 1890-talet av den driftige emaljermästaren Albert Vollmer. Till att börja med tillverkades kärl i två slags utföranden, dels vit dels s.k. granitemalj. Sjukhuskärlen tillverkades dock endast i vit emalj. 

Omkring 1920 började man tillverka vissa hushållsartiklar i "kärlblått" (mörkblå utvändigt och vita på insidan), och i brunvitt. Under W. Gieseke genomfördes, med början under 1920-talet, en övergång till en rikt varierad produktion och andra färger: Rött, grönt, blått, gult och ljusblått. 1935 släppte Emaljerverket ut de första kärlen i crèmefärg med grön rand. Den färgen blev mycket populär och undanträngde i början av 1940-talet nästan helt den vita färgen i fråga om hushållskärl. 

Kockumsprodukter i början av 1950-taletEmaljeravdelningen byggdes om 1944-49, och man övergick till att producera mer komplicerade och arbetskrävande kärl. Importrestriktioner infördes av flera länder under 1950-talet vilket reducerade avsättningsmöjligheterna för emaljerade kärl. Detta ledde till en successivt minskad omsättning för Emaljerverket.

För att vända den negativa trenden engagerades kända formgivare, som ädelsmeden Sigurd Persson och designern Arne Erkers, vilket innebar en förnyelse av både produkternas färg och form. Men inte ens detta förmådde öka försäljningen nämnvärt, trots en tillfällig uppgång 1963-66. Produktionen av emaljerade kärl upphörde därför i  början av 1970-talet.

Disponenter/platschefer vid Emaljerverket:

  • Rudolf Mangold 1893
  • Albert Vollmer 1894-1921
  • Wilhelm Gieseke 1921-41
  • Frans Gieseke 1942-68

Olika märken på produkter från Kockums Emaljverk.

Vill Du veta mer om verksamheten och de emaljerade kärlen ifrån Ronneby Emaljerverk så kan jag rekommendera följande böcker:

  • Artur Attman: Kockumverken vid Ronnebyån. En hundraårig industriell utveckling. 1951.
  • Kockums Jernverksaktiebolag 1975-1975. Jubileumsskrift utgiven av KJAB 1975.
  • Jane Betts: Från bruksverk till konstverk i emaljens Ronneby. 2011.

© Utsigten Antik & Kuriosa
E-post, brev eller telefon 0708-92 03 74

Min web-portal till 'antik-Sverige'